صفحه اصلی تگ "دغدغههای"

کرونا و دغدغه‌های آموزشی در کرمان/سال تحصیلی با «شاد» آغاز می‌شود

کرونا و دغدغه‌های آموزشی در کرمان/سال تحصیلی با «شاد» آغاز می‌شود

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: ماه هاست که شیوع ویروس کرونا تمامی ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده و بر فعالیت‌های روزمره سایه انداخته است، از سلامت و اقتصاد گرفته تا مسائل اجتماعی و … متأثر از شیوع این ویروس منحوس شده‌اند. در حالی کم کم به روزهای بازگشایی مدارس نزدیک می‌شویم که […]

کرونا و دغدغه‌های آموزشی/ سال تحصیلی با «شاد» آغاز می‌شود

کرونا و دغدغه‌های آموزشی/ سال تحصیلی با «شاد» آغاز می‌شود

کرونا و دغدغه‌های آموزشی/ سال تحصیلی با «شاد» آغاز می‌شود

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: ماه هاست که شیوع ویروس کرونا تمامی ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده و بر فعالیت‌های روزمره سایه انداخته است، از سلامت و اقتصاد گرفته تا مسائل اجتماعی و … متأثر از شیوع این ویروس منحوس شده‌اند. در حالی کم کم به روزهای بازگشایی مدارس نزدیک می‌شویم که […]

نحوه نظارت بر آموزش‌های مجازی سال تحصیلی جدید با حضور وزیر علوم بررسی می‌شود