صفحه اصلی تگ "دفنش"

برگشت مرده ای پس از مراسم دفنش به خانه + تصاویر

برگشت مرده ای پس از مراسم دفنش به خانه + تصاویر

مرده ای که یک سال پس از مراسم دفنش به خانه برگشت مردی که بعد از یکسال زنده به خانه برگشت…   خانواده ای اندونزیایی پس از آنکه پدر مرده خودشان را یک سال پس از مراسم تدفین در مقابل درب خانه دیدند به شوک شدیدی دچار شدند.   به گزارش تالاب براساس گفته های […]

این فیل پس از آزادی اشک ریخت (عکس)