صفحه اصلی تگ "دلهرهآور"

ویروس انگلیسی وحشی‌تر از همزاد چینی/ روزهای دلهره‌آور پایان سال

ویروس انگلیسی وحشی‌تر از همزاد چینی/ روزهای دلهره‌آور پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، عادی انگاری‌ها و رهاسازی پروتکل‌ها و سستی در اعمال محدودیت‌ها، دست به دست هم داده تا شاهد اوج‌گیری مجدد ویروس کرونا در روزهای پایانی سال باشیم. در همین حال، جهش ویروس انگلیسی نیز مزید بر علت شده تا شدت این بیماری چند برابر روزها و ماه‌های گذشته باشد. پیام طبرسی، در […]

واکسن کرونا چینی پیش از پایان سال جاری وارد کشور می‌شود