صفحه اصلی تگ "دوختن اپی زیاتومی"

اپی زیاتومی چیست؟ + انواع و عوارض انجام آن

اپی زیاتومی چیست؟ + انواع و عوارض انجام آن

اپی زیاتومی برشی در ناحیه بین دهانه واژن و مقعد (پرینه) زن است، که به منظور بزرگ تر کردن دهانه واژن برای تسهیل زایمان طبیعی انجام می شود. معمولا ارائه دهنده خدمات پزشکی، با مشاهده سر کودک، سر و چانه نوزاد را از واژن بیرون می کشد و هنگامی که سر کودک خارج شد، شانه […]