صفحه اصلی تگ "دوران مشروطه"

فرخی یزدی؛ شاعری علیه استبداد و در طلب آزادی

فرخی یزدی؛ شاعری علیه استبداد و در طلب آزادی

روزنامه سازندگی – مریم گنجی: ساغر تقدیر ما را مست آزادی نمود زین سبب از نشئه آن ماده مدهوشیم ما. در دوره های پر التهاب، شعر و ادبیات بازنمایی روشنی از موقعیت‌مندی فکری، فرهنگی، سیاستی و اجتماعی زمانه به دست میدهد به گونه ای که مخاطب از رهگذر آن با پیچیدگی ها، دغدغه ها و […]

آه از پرواز غریبانه‌ی حسین آهی