صفحه اصلی تگ "دوره های پریود نامنظم"

پریود نامنظم؛ علت و راه های درمان پریود نامنظم

پریود نامنظم؛ علت و راه های درمان پریود نامنظم

هر زنی با زن دیگر تفاوت دارد، از جمله دوره های پریودی او. بعضی از این دوره های پریودی، سر ساعت رخ می دهند و برخی دیگر غیر قابل پیش بینی هستند. به طور متوسط، یک زن هر ۲۴ تا ۳۸ روز پریود می شود. یک دوره پریود معمولا بین ۲ تا ۸ روز طول […]