صفحه اصلی تگ "دوزتا"

تزریق روزانه واکسن در مرز ۲۰۰ هزار دوز/تا عدد نمکی فاصله داریم

تزریق روزانه واکسن در مرز ۲۰۰ هزار دوز/تا عدد نمکی فاصله داریم

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه واکسیناسیون در کشور از اسفند ۹۹ با کادر درمان شروع شد و در ادامه به افراد سالمند، بیماران خاص، جانبازان و…، رسید. هر چند این روند با تاخیر دنبال می شود و تا کنون حدود ۱۱.۲ میلیون دوز واکسن در کشور توزیع شده که از این میزان بیش از ۸ […]

تزریق واکسن کرونا در کشور به مرز ۹۴۰ هزار دوز رسید