صفحه اصلی تگ "دولت روحانی"

آیا شما بسته‌ی معیشتی دولت را دریافت کرده‌اید؟!

آیا شما بسته‌ی معیشتی دولت را دریافت کرده‌اید؟!

روزنامه فرهیختگان – الهه قاسمی: «من هر روز در مسیر چهره‌های مردم را می‌بینم و نظرشان نسبت به خودم را نظرسنجی می‌کنم. از روی اینکه چند نفر می‌خندند، چند نفر عصبانی هستند، چند نفر قیافه‌شان گرفته است، پس نیازی نیست که روزنامه‌ها از مشکلات مردم بنویسند تا رئیس‌جمهور باخبر شود! رئیس‌جمهور و دولت درد مردم […]

شما عضو کدام دهک اقتصادی هستید؟