صفحه اصلی تگ "دوماه"

ایمنی واکسن کرونا دوماه بعد از تزریق

ایمنی واکسن کرونا دوماه بعد از تزریق

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه نوروزیان افزود: هیچیک از واکسن‌ها ایمنی صد درصد ایجاد نمی‌کنند، اما از موارد ابتلای شدید، بستری و فوتی ۱۰۰ درصدی جلوگیری می‌کنند. وی با بیان اینکه تا زمانی که ۸۰ درصد مردم واکسینه نشده اند نمی‌توان ماسک‌ها را برداشت، گفت: با بستری شدن ۱۲۷ بیمار جدید اکنون تعداد بیماران بستری […]

آغاز تزریق دُز دوم واکسن کرونا بعد از ۲۱ روز در اردبیل