صفحه اصلی تگ "دو قطبی"

اختلال‌ دوقطبی‌ یا اختلال‌ شیدایی‌ و افسردگی‌

اختلال‌ دوقطبی‌ یا اختلال‌ شیدایی‌ و افسردگی‌

اختلال‌ دوقطبی‌ (اختلال‌ شیدایی‌ ـ افسردگی‌) عبارت‌ است‌ از اختلالی‌ که‌ در آن‌ خلق‌ بیمار دچار نوسانات‌ شدیدی‌ می‌شود، و ارتباطی‌ بین‌ خلق‌ بیمار و آنچه‌ که‌ واقعاًدر زندگی‌ بیمار رخ‌ می‌دهد وجود ندارد. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام