صفحه اصلی تگ "دکوراسیون اتاق کودک"

زیبایی هنگامی خلق می‌گردد که در ارتباط با منطق و احساس شکل گیرد

زیبایی هنگامی خلق می‌گردد که در ارتباط با منطق و احساس شکل گیرد

گام‌هایی را جهت خلق فضا طی نموده‌ایم: ۱. تصور ذهنی فضا. ۲. تجزیه فضای تصور شده و فضای موجود به عناصر و ویژگی. ۳. تحلیل عناصر و ویژگی‌ها به شکل متن، تصویر، دیاگرام و نمایش گرافیکی. ۴. ترکیب ایده‌ها، تحلیل و بررسی ها، ارزیابی، جمع‌بندی، هدف گذاری و تبیین معیار‌های طراحی. معیار‌های ارزیابی، ضوابط، تحلیل‌ها […]

کاغذ دیواری طرحدار در دکوراسیون خانه سمیه و مجید!