صفحه اصلی تگ "دیابت در بارداری"

راه های درمان دیابت در دوران بارداری

راه های درمان دیابت در دوران بارداری

دیابت بارداری به افزایش بیش از حد انتظار گلوکز در دوران بارداری اشاره دارد. ۱۴ درصد خانم های باردار به دیابت بارداری دچار می شوند. همانند سایر انواع دیابت، در دیابت بارداری گلوکز در خون نمی تواند به طور موثر وارد سلول هایی مانند سلول های ماهیچه ای شود، که به طور نرمال از گلوکز […]