صفحه اصلی تگ "دیالوگ های به یادماندی"

دیالوگ‌های ماندگار؛ صلح یا سکوت؟

دیالوگ‌های ماندگار؛ صلح یا سکوت؟

مجله آیسام به نقل از برترین‌ها: سخنوری یکی از ارکان ادبیات ایران و جهان است و نغزگویی و جمله‌های تاثیرگذار دو بن مایه اصیل در زبان محاوره تمامی ملل هستند. با توجه به همین اصل یکی از پایه‌های ماندگاری فیلم‌های سینمایی و مجموعه‌های تلویزیونی را باید در دیالوگ‌هایی جستجو کرد که در حافظه تاریخی مخاطبانشان […]

دیالوگ‌های ماندگار؛ بزرگترین دروغ

دیالوگ‌های ماندگار؛ زندگی یه شوخی کثیفه!

دیالوگ‌های ماندگار؛ زندگی یه شوخی کثیفه!

مجله آیسام به نقل از برترین‌ها: سخنوری یکی از ارکان ادبیات ایران و جهان است و نغزگویی و جمله‌های تاثیرگذار دو بن مایه اصیل در زبان محاوره تمامی ملل هستند. با توجه به همین اصل یکی از پایه‌های ماندگاری فیلم‌های سینمایی و مجموعه‌های تلویزیونی را باید در دیالوگ‌هایی جستجو کرد که در حافظه تاریخی مخاطبانشان […]

دیالوگ‌های ماندگار؛ صلح یا سکوت؟