صفحه اصلی تگ "دیدافقی"

دیدافقی در جاده‎های بروجرد به ۲ متر رسید

دیدافقی در جاده‎های بروجرد به ۲ متر رسید

رئیس اداره هواشناسی بروجرد گفت: به دلیل وجود مه شدید دید افقی در گردنه‎های این شهرستان به ۲ متر رسیده است. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

لباس فرم دانش آموزان بروجرد در سال تحصیلی جدید تغییر نمی کند