صفحه اصلی تگ "دیرینه شناسان"

انسان هوموارکتوس تا ۱۱۷ هزار سال پیش زنده بود

انسان هوموارکتوس تا ۱۱۷ هزار سال پیش زنده بود

پیشرفت های علمی به دانشمندان کمک کرد تا قدمت دقیق انسان هوموارکتوس را مشخص کنند. آنها عقیده دارند این گونه انسانی تا ۱۱۷ هزار سال پیش زندگی می کرد. تحقیقات اخیر دیرینه شناسان امکان تشخیص قدمت دقیق انسان هوموارکتوس را محیا ساخت. دانشمندان عقیده دارند که این گونه انسانی تا ۱۱۷ هزار سال پیش زندگی […]

جمجمه ۲۰ میلیون ساله بسیار کوچکی که می‌تواند درک ما از تکامل مغز را دگرگون کند