صفحه اصلی تگ "دیر حرف زدن کودک"

چه دلایلی باعث دیر حرف زدن کودک میشود؟

چه دلایلی باعث دیر حرف زدن کودک میشود؟

دلایل دیر حرف زدن کودک چیست؟ وقتی کودک صحبت میکند هرچیزی را که از حرف هایش می فهمید ، تکرار کنید اگر دقت کنید و به صحبت های کودک گوش دهید ، کم کم شروع به فهم زبان او خواهید کرد. وقتی او صحبت میکند هرچیزی را که از حرف هایش می فهمید ، تکرار […]