صفحه اصلی تگ "دیس"

اختلال دیس تایمی یا افسرده خویی

اختلال دیس تایمی یا افسرده خویی

اختلال دیس تایمی اختلال دیس تایمی در جمعیت عمومی شایع است، یعنی ۵ تا ۶ درصد از کل افراد به آن مبتلا هستند. در بیماران مطبهای روانپزشکان عمومی هم شایع است، به طوری که حدود یک سوم تا یک دوم از کل این بیماران دچار این اختلال هستند. هیچ تفاوتی از نظر میزان بروز این اختلال […]

اختلال میسوفونیا یا صدابیزاری