صفحه اصلی تگ "دی ان ای"

نامه محرمانه پنتاگون در رابطه با خطر آزمایش های دی ان ای منتشر شد!

نامه محرمانه پنتاگون در رابطه با خطر آزمایش های دی ان ای منتشر شد!

آزمایش های دی ان ای نه تنها در آزمایشگاه‌های پیشرفته، بلکه از طریق کیت‌های کوچک و جم و جور هم در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرند؛ در همین رابطه به تازگی نامه‌ای محرمانه از پنتاگون به بیرون درز کرده که خطر استفاده از این کیت‌ها را مورد توجه قرار داده است. یکی از پیشرفت‌های اخیر علوم […]

سرپرست پروژه مخفی یوفو پنتاگون داستان‌های عجیبی برای گفت دارد!

بررسی یک ادعای عجیب: در DNA ما پیام های مخفی فرازمینی ها نهفته شده است!

بررسی یک ادعای عجیب: در DNA ما پیام های مخفی فرازمینی ها نهفته شده است!

در این مقاله قصد داریم به بررسی یک ادعا و تئوری توطئه عجیب بپردازیم. برخی از نظریه پردازان توطئه معتقدند در DNA ما انسان‌ها، پیام های مخفی فرازمینی ها پنهان شده است! از دیرباز این سوال در ذهن بشریت بوده که آیا ما در این کیهان پهناور تنها هستیم؟ برای یافتن پاسخ این سوال، هزاران […]

جستجو به دنبال تکنولوژی فرازمینی ، روش جدید محققان برای یافتن موجودات فضایی