صفحه اصلی تگ "رأس"

تلف شدن ۵۷ رأس گوسفند در قروه

تلف شدن ۵۷ رأس گوسفند در قروه

رئیس شبکه دامپزشکی قروه گفت: آب آلوده به کود شیمیایی ۵۷ رأس گوسفند را در روستای «چمقلو گنجی» این شهرستان تلف کرد. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

تلف شدن دسته جمعی ماهی ها در استان بوشهر صحت دارد؟