صفحه اصلی تگ "رأیگیری"

اضافه شدن بیش از ۱۰ هزار شعبه رأی‌گیری برای کاهش تراکم

اضافه شدن بیش از ۱۰ هزار شعبه رأی‌گیری برای کاهش تراکم

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حریرچی درباره تمهیدات وزارت بهداشت برای روز رأی‌گیری، گفت: تمهیدات بسیار مناسبی برای جلوگیری از انتقال هرگونه بیماری اندیشیده شده است. همچنین بیش از ۱۰ هزار شعبه رأی‌گیری برای اینکه کاهش تراکم در شعب باشد، در سراسر کشور اضافه شده است. وی افزود: در عین حال در شعب رأی‌گیری فاصله‌گذاری […]

توزیع بیش از ۱۰ هزار بسته حمایتی در بین خانواده های آسیب دیده