صفحه اصلی تگ "رئیس جمهوری"

حاشیه‌هایی بر اختتامیه جایزه کتاب سال

حاشیه‌هایی بر اختتامیه جایزه کتاب سال

متاسفانه، در ایران، معمولاً همه چیز سیاست‌زده می‌شود؛ حتی افتتاحیه‌ها یا اختتامیه‌های برنامه‌ها وجشنواره‌های فرهنگی! جایزه کتاب سال نیز از این قاعده مستثنا نیست.

هشتمین روز جشنواره فیلم فجر آدم‌های جدید، معیشت و امور صنفی اهالی سینما را مختل کرده‌اند + فیلم