صفحه اصلی تگ "راست"

راست و دروغ اخبار کووید ۱۹ چگونه نمایان می شود

راست و دروغ اخبار کووید ۱۹ چگونه نمایان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، وبینار تخصصی بررسی تطبیقی نحوه پوشش اخبار کرونا در ایران و جهان که روز چهارشنبه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حضور زرین زردار عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و محمدرضا سهرابی مدیر گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد. در ابتدا، سهرابی گفت: یونسکو ابعاد […]

راست و دروغ اخبار کرونا چگونه نمایان می شود/نقش مافیای رسانه

راست و دروغ اخبار کرونا چگونه نمایان می شود/نقش مافیای رسانه

راست و دروغ اخبار کرونا چگونه نمایان می شود/نقش مافیای رسانه

به گزارش خبرگزاری مهر، وبینار تخصصی بررسی تطبیقی نحوه پوشش اخبار کرونا در ایران و جهان که روز چهارشنبه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حضور زرین زردار عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و محمدرضا سهرابی مدیر گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد. در ابتدا، سهرابی گفت: یونسکو ابعاد […]

اخبار مربوط به کرونا با همکاری نهادهای علمی غربالگری می شود