صفحه اصلی تگ "راهسازی"

امکان سنجی اتمام سه پروژه بزرگ راهسازی آذربایجان غربی به۶۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

امکان سنجی اتمام سه پروژه بزرگ راهسازی آذربایجان غربی به۶۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: این سه بزرگ حوزه راهسازی که نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های حمل و نقلی دارد شامل پروژه بناب-تمرچین، کریدور غرب و سه راهی دارلک به ترشکان است. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

رفع موانع پروازی فرودگاه رامسر ۳۰۰ میلیارد اعتبار نیاز دارد

فعال بودن ده‌ها پروژه راهسازی در شرق مازندران

فعال بودن ده‌ها پروژه راهسازی در شرق مازندران

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نکاء – بهشهر و گلوگاه، از فعال بودن ده‌ها پروژه راهسازی در حوزه راه‌های روستایی در شرق مازندران خبر داد. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

کندی رفت و آمد در جاده‌های اصلی شرق مازندران