صفحه اصلی تگ "راهکارهایی"

خود باوری و راهکارهایی جهت پرورش اعتماد به نفس

خود باوری و راهکارهایی جهت پرورش اعتماد به نفس

خود باوری درباره اعتماد به نفس و خود باوری (Self-esteem) مقالات بسیاری نوشته شده و نظرات بی شماری وجود دارد تا بتواند تعریف درستی از این مقوله را ارائه بدهد. در این مقاله قصد داریم از منظر دیگری به این پدیده نگریسته، تا بتوانیم لمس واضح تر و بهتری از آن داشته باشیم. خود باوری […]

امام خمینی (ره) آزادی و اعتماد به نفس را به کشور تزریق کرد