صفحه اصلی تگ "راهکاری هایی برای ترک عادت های بد"

برای ترک عادت چقدر زمان لازم است؟

برای ترک عادت چقدر زمان لازم است؟

همه ما عادت هایی داریم که گاها خوب و یا بد هستند. بدون توجه به خوب یا بد بودن عادات، دانشمندان در صدد برآمده اند تا دریابند برای ترک عادت چقدر زمان لازم است. شاید عادت به سیگار کشیدن داشته باشید که عادت بدی است و یا اینکه عادت به ورزش داشته باشید که جزء […]