رسوا

رسوا کردن نفاق از والاترین ارزش‌های راهپیمایی اربعین است

امام جمعه کهنوج گفت: دفاع از حق، شکست ناپذیری در راه دفاع از حق، استقامت، براندازی و مبارزه با باطل، آزادگی، فساد ستیزی و رسوا کردن نفاق از والاترین ارزش‌های اسلامی راهپیمایی عظیم اربعین است. ادامه مطلب

مشاهده بیشتر