صفحه اصلی تگ "رشد قد نوزاد در هر ماه"

پایش رشد کودکان؛ ارزیابی و نظارت بر رشد در دوران کودکی

پایش رشد کودکان؛ ارزیابی و نظارت بر رشد در دوران کودکی

پایش رشد کودکان و نوزادان، نشان دهنده وضعیت سلامتی و تغذیه ای آنهاست. سازمان های بهداشت و متخصصان در سراسر جهان بر پایش رشد کودکان  با هدف جلوگیری از سوء تغذیه و یا چاقی نظارت می کنند. برای تشخیص درست، با توجه به آنکه وزن، قد و میزان رشد کودکان ممکن است در بین کودکان […]