صفحه اصلی تگ "رشوه"

رد رشوه ۲ میلیونی مأموران وظیفه شناس زنجان

رد رشوه ۲ میلیونی مأموران وظیفه شناس زنجان

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان زنجان از صحت عمل و رد رشوه دو میلیون ریالی مأموران وظیفه شناس در زنجان خبر داد. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

رد رشوه ۲ میلیونی پلیس فراهان