صفحه اصلی تگ "رصدخانه لیگو"

رصدخانه LIGO از احتمال ثبت لحظه برخورد ستاره نوترونی با سیاه چاله خبر داد

رصدخانه LIGO از احتمال ثبت لحظه برخورد ستاره نوترونی با سیاه چاله خبر داد

ممکن است رصدخانه فوق پیشرفته لیگو (LIGO) توانسته باشد برای اولین بار در تاریخ بشریت، برخورد ستاره نوترونی با سیاه چاله را ثبت کند! حدود ۹۰۰سال پیش، دو جرم آسمانی با یکدیگر برخورد می‌کنند و در ۱۴ آپریل (۲۳مرداد همین امسال) رصدخانه LIGO که کوتاه‌شده عبارت رصدخانه موج گرانشی با تداخل‌سنج لیزری است، امواج این برخورد […]

اولین عکس سیاه چاله ، اسکار علم را دریافت کرد