رصدخانه LIGO

رصدخانه LIGO از احتمال ثبت لحظه برخورد ستاره نوترونی با سیاه چاله خبر داد

ممکن است رصدخانه فوق پیشرفته لیگو (LIGO) توانسته باشد برای اولین بار در تاریخ بشریت، برخورد ستاره نوترونی با سیاه چاله را ثبت کند! حدود ۹۰۰سال پیش، دو جرم آسمانی با یکدیگر برخورد می‌کنند و ادامه مطلب

مشاهده بیشتر