صفحه اصلی تگ "رژیم آیورودا"

آیورودا چیست؟ ۱۰ مزیت پزشکی اثبات شده برای آیورودا

آیورودا چیست؟ ۱۰ مزیت پزشکی اثبات شده برای آیورودا

هرکسی می داند که آیورودا نوعی از طب سنتی است که قرن ها در هند مورد استفاده قرار می گرفته و بیشتر از این به عنوان یک طب سنتی مورد استفاده بوده است. این یک مکتب فکری بوده که منشأ آن به فرهنگ ودا در هند برمی گردد. این سیستم درمانی ۵۰۰۰ ساله از شفای […]