صفحه اصلی تگ "رژیم غذایی برای بارداری"

سه ماهه سوم بارداری و تغذیه مناسب آن

سه ماهه سوم بارداری و تغذیه مناسب آن

در سه ماهه سوم بارداری چه برنامه غذایی باید داشته باشیم؟ لازم نیست به اندازه دو نفر غذا بخورید، ولی به روش سالمی غذا بخورید. این جمله ای است که در زمان بارداری به شما گفته می شود. زمانی که به زنان توصیه می شود به اندازه دو نفر غذا بخورند. نکته قابل توجه این […]