صفحه اصلی تگ "نشانههایی"

نشانه‌هایی از خروج اقتصاد ایران از رکود کرونایی/شامخ بهبود یافت

نشانه‌هایی از خروج اقتصاد ایران از رکود کرونایی/شامخ بهبود یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارش دوره شانزدهم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد در دی‌ماه ۱۳۹۹ و گزارش دوره بیست و هشتم طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت را منتشر کرد. اطلاعات این گزارش نشان می‌دهد در دی‌ماه، وضعیت شامخ کل اقتصاد و بخش صنعت در آذرماه نسبت به ماه […]

میزان مرگ های کرونایی در ایران بیشتر از میانگین جهانی