صفحه اصلی تگ "نشانی"

آتش نشانی استان یزد به تجهیزات مجهز شد

آتش نشانی استان یزد به تجهیزات مجهز شد

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد گفت: بیش از بیست میلیارد ریال تجهیزات حفاظت فردی و هیدرولیکی به ناوگان سازمان آتش نشانی یزد اضافه شد. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

سریال دنباله دار آتش سوزی در کارخانه های استان یزد