صفحه اصلی تگ "نظریه ریسمان"

نظریه ریسمان چیست؟

نظریه ریسمان چیست؟

بسیاری از فیزیک دوستان نظریه ریسمان (String Theory) را تلاشی برای متحد کردن دو ستون علم فیزیک در قرن بیستم، یعنی مکانیک کوانتومی و نظریه نسبیت آلبرت انیشتین می‌دانند که با یک چارچوب فراگیر می‌تواند تمام واقعیت‌های فیزیکی را تعریف کند. هنگامی که فیزیکدانان تمامی ذرات بنیادی را حلقه‌های یک بعدی یا ریسمانی در نظر می‌گیرند […]