صفحه اصلی تگ "نوارغزه"

شمار مبتلایان به کرونا در نوارغزه به ۵۴ هزار و ۲۷۰ نفر رسید

شمار مبتلایان به کرونا در نوارغزه به ۵۴ هزار و ۲۷۰ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، شمار مبتلایان به کرونا در نوارغزه بار دیگر افزایش پیدا کرده است. این درحالی است که رژیم صهیونیستی همچنان به محاصره غزه ادامه می‌دهد و قصد ندارد آن را لغو کند. بر اساس این گزارش، طی ۲۴ ساعت گذشته ۹۰ فلسطینی دیگر نیز در نوارغزه به […]

شمار مبتلایان به کرونا در نوارغزه به بیش از ۴۰ هزار نفر رسید

شمار مبتلایان به کرونا در نوارغزه از ۵۲ هزار نفر عبور کرد

شمار مبتلایان به کرونا در نوارغزه از ۵۲ هزار نفر عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، شمار مبتلایان به کرونا در نوارغزه بار دیگر افزایش پیدا کرده است. این درحالی است که رژیم صهیونیستی همچنان به محاصره غزه ادامه می‌دهد و قصد ندارد آن را لغو کند. بر اساس این گزارش، طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۴۴ فلسطینی دیگر نیز در نوارغزه به […]

شمار مبتلایان به کرونا در امارات از مرز ۱۰۰ هزار نفر عبور کرد

شمار مبتلایان به کرونا در نوارغزه بار دیگر افزایش یافت

شمار مبتلایان به کرونا در نوارغزه بار دیگر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، شمار مبتلایان به کرونا در نوارغزه بار دیگر افزایش پیدا کرده است. این درحالی است که رژیم صهیونیستی همچنان به محاصره غزه ادامه می‌دهد و قصد ندارد آن را لغو کند. بر اساس این گزارش، طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۳۷ فلسطینی دیگر نیز در نوارغزه به […]

شمار مبتلایان به کرونا در نوارغزه بار دیگر افزایش پیدا کرد

شمار مبتلایان به کرونا در نوارغزه به بیش از ۴۰ هزار نفر رسید

شمار مبتلایان به کرونا در نوارغزه به بیش از ۴۰ هزار نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، شمار مبتلایان به کرونا در غزه بار دیگر افزایش پیدا کرده است. این درحالی است که رژیم صهیونیستی همچنان به محاصره غزه ادامه می‌دهد و قصد ندارد آن را لغو کند. بر اساس این گزارش، طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۸۹ فلسطینی دیگر نیز در نوارغزه به […]

شمار مبتلایان به کرونا در عربستان به بیش از ۳۵۴ هزار نفر رسید

شمار مبتلایان به کرونا در نوارغزه بار دیگر افزایش پیدا کرد

شمار مبتلایان به کرونا در نوارغزه بار دیگر افزایش پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، شمار مبتلایان به کرونا در نوارغزه بار دیگر افزایش پیدا کرده است. این درحالی است که رژیم صهیونیستی همچنان به محاصره غزه ادامه می‌دهد و قصد ندارد آن را لغو کند. بر اساس این گزارش، طی ۲۴ ساعت گذشته ۷۰۹ فلسطینی دیگر نیز در نوارغزه به […]

شمار مبتلایان به کرونا در نوار غزه باز هم افزایش پیدا کرد

شمار مبتلایان به ویروس کرونا در نوارغزه افزایش یافت

شمار مبتلایان به ویروس کرونا در نوارغزه افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری وفا، شمار فلسطینیان مبتلا به کرونا در نوارغزه بار دیگر افزایش یافته است. این درحالی است که تداوم محاصره نوارغزه توسط رژیم صهیونیستی باعث تشدید بیش از پیش بحران کرونا در این منطقه شده است. بر اساس این گزارش، طی ۲۴ ساعت گذشته حدود هزار نفر دیگر […]

افزایش شمار فوتی‌ها و مبتلایان به ویروس کرونا در استان مرکزی