صفحه اصلی تگ "نوروفیدبک"

روش درمانی لورتا نوروفیدبک

روش درمانی لورتا نوروفیدبک

نوروفیدبک مغز از سلول های عصبی به نام نورون تشکیل شده است و نورون ها از طریق روابط الکتروشیمایی (الکتریکی + شیمیایی) با هم در ارتباط می باشند. روابط الکتریکی سلول های مغزی ( نورون ها ) در سطح جمجمه قابل اندازه گیری می باشند که به آن ثبت الکتریکی امواج مغزی یا EEG می […]

فوبیا و روش های درمان آن