صفحه اصلی تگ "نگرانیهای"

نگرانی‌های جهش‌یافته در خوزستان

نگرانی‌های جهش‌یافته در خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه رسالت نوشت: پس از شیوع نوع جهش‌یافته ویروس انگلیسی، نبرد ما با کرونا وارد مرحله‌ای تازه شده و این گونه جهش‌یافته آن‌چنان مجال جولان یافته که رنگ کرونایی بسیاری از استان‌های کشور از آبی به زرد و نارنجی تغییر کرده است و خطر موج چهارم شیوع بیماری کل کشور را […]

آمار مرگ ومیر کرونایی در خوزستان پایین است/نظارت بر تجمع‌ها