صفحه اصلی تگ "نیسترعایت"

مدت ایمنی واکسن کرونا معلوم نیست/رعایت مراقبت های بهداشتی

مدت ایمنی واکسن کرونا معلوم نیست/رعایت مراقبت های بهداشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مرندی، در گفتگوی تلفنی با شبکه دو سیما، گفت: ما دچار خود کم بینی هستیم زیرا کشورمان از همه نوع دانشمندی برخوردار است اما با نگرانی، خود را با دیگر کشورها مقایسه می‌کنیم. وی ادامه داد: اگر امروز آمریکا و انگلیس و برخی کشورهای دیگر صاحب نام شده اند با […]

لزوم بررسی جدی ایمنی و کارآیی واکسن های کرونا در سطح جهان