صفحه اصلی تگ "نیک کالا"

اسطوره‌های کارآفرین دوره‌ی معاصر

اسطوره‌های کارآفرین دوره‌ی معاصر

روزنامه سازندگی – بهراد مهرجو: احتملاً در سراسر قرن اخیر به‌خصوص در میان اقتصاددانان هیچ‌کس حامل این ترکیب متناقض از اندیشه نبوده است؛ یک عاشقِ متنفر از تکنولوژی و یک مرتجع عشقِ پیشرفت. این تفسیر نویسنده موسسه اکونومیست درباره یک مرد مؤثر قرن اخیر است. اکونومیست با بیش از یک قرن قدمت جایی نیست که […]