صفحه اصلی تگ "هپاتیت"

افزایش آگاهی عمومی سبب کنترل بیماری هپاتیت ویروسی می‌شود

افزایش آگاهی عمومی سبب کنترل بیماری هپاتیت ویروسی می‌شود

رییس مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج‌فارس بوشهر گفت: ارتقای سطح دانش و آگاهی مردم نسبت به بیماری هپاتیت ویروسی سبب کنترل این بیماری در جامعه می‌شود. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

پیش بینی آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با افزایش ابر