ویزیت رایگان

معنابخشی ایرانی‌ها به مهربانی؛ ساندویچ مجانی و خانه‌های صلواتی

روزنامه خراسان: «شاید وقتی نیستم مردم چیزی لازم داشته باشن. واسه همین ۱۵۰ تا کلید ساختم و به همه مردم اطراف مغازه‌ام دادم. حالا هر وقت روز که بخوان، خودشون درو باز می‌کنن، هرچی لازم ادامه مطلب

مشاهده بیشتر