پیوند عضو

اولین پیوند سر انسان تا سال ۲۰۳۰ انجام خواهد شد!

پیوند سر انسان یکی از پروژه‌های بحث برانگیز حوزه پزشکی محسوب می‌شود، اما اکنون یکی از جراحان سابق سرویس سلامت همگانی انگلیس مدعی شد این جراحی تا سال ۲۰۳۰ اجرایی می‌شود. بروس متیو، یکی از جراحان ادامه مطلب

مشاهده بیشتر