صفحه اصلی تگ "کاوشگر آپورچونیتی"

آخرین تصویر به ثبت رسیده توسط مریخ نورد آپورچونیتی اشک انسان را در می آورد

آخرین تصویر به ثبت رسیده توسط مریخ نورد آپورچونیتی اشک انسان را در می آورد

این آخرین تصویر ثبت شده از سیاره سرخ توسط مریخ نورد آپورچونیتی است که در آخرین لحظات از عمر کوتاه و پربار خود، به ثبت رساند. این پانورامای بی همتا آنچنان زیباست که اشک انسان را در می آورد. کاوشگر فرصت (آپورچونیتی – Opportunity) در جدالی نابرابر و در واپسین روزها عمر خود با طوفان های […]

دنباله‌دار حیرت‌انگیزِ آسمان: فرصت خوبِ حواس‌پرتی