صفحه اصلی تگ "کبک"

کشف ۱ قبضه اسلحه شکاری غیر مجاز و ۵ بال کبک وحشی از متخلفین در میاندوآب

کشف ۱ قبضه اسلحه شکاری غیر مجاز و ۵ بال کبک وحشی از متخلفین در میاندوآب

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست میاندوآب گفت: طی صدور حکم ورود به منزل از سوی مقام قضایی، با همکاری مأمورین نیروی انتظامی، تعداد ۶ قطعه کبک و ۱ قبضه سلاح شکاری غیر مجاز در میاندوآب کشف شد. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

کشف محموله ۲۷ کلیویی تریاک در میاندوآب