صفحه اصلی تگ "کردستانثبت"

طغیان مبتلایان کرونا در کردستان/ثبت اولین مورد کرونا انگلیسی

طغیان مبتلایان کرونا در کردستان/ثبت اولین مورد کرونا انگلیسی

ابراهیم قادری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سه نفر از هم استانی‌هایمان در شهرستان سقز همزمان با شیوع کرونای جهش یافته انگلیسی در کشور مشکوک به این بیماری بودند که آزمایش‌های مرتبط از آنان دریافت شد و افراد مرتبط با آنها نیز مورد آزمایش قرار گرفتند. وی افزود: این افراد بدون […]

اولین مورد کرونای انگلیسی در ایران کشف شد