صفحه اصلی تگ "کرونادارند"

۶۰ درصد از مردم کشور امید زیادی به واکسن ایرانی کرونا دارند

۶۰ درصد از مردم کشور امید زیادی به واکسن ایرانی کرونا دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین نظرسنجی صورت گرفته توسط مرکز افکارسنجی ایرانیان با موضوع میزان اعتماد ایرانیان به واکسن کرونا منتشر شد، این پژوهش درباره میزان آگاهی، نگرش و رفتار شهروندان ایرانی درباره واکسن کرونا و بر روی یک جامعه آماری با هزار و ۶۷ نفر مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس این پژوهش […]

۶۰ درصد مردم در سواحل استان بوشهر از ماسک استفاده می‌کنند