صفحه اصلی تگ "کروناییحلقه"

اولین عامل مرگ های کرونایی/حلقه انتقال ویروس

اولین عامل مرگ های کرونایی/حلقه انتقال ویروس

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم جان بابایی، با اشاره به همراهی مردم در رعایت پروتکل ها و کاهش حضور در اجتماعات که سبب روند رو به کاهش بار بیماری شده است، گفت: قدرت این ویروس وابسته به رفتارهای اجتماعی است و هر زمان که مردم مراعات کرده و در تجمعات حضور پیدا نکردند، بار بیماری […]

فضای بسته عامل مهم و تأثیرگذار در انتقال ویروس کرونا