صفحه اصلی تگ "کروناییها"

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به ۴ میلیون و ۲۳۹ هزار نفر رسید

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به ۴ میلیون و ۲۳۹ هزار نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس جدیدترین آمار پایگاه اطلاعاتی ارزیابی‌های جهانی «ورلدومتر»، شمار مبتلایان به کرونا در قاره آفریقا با شناسایی موارد جدید در ۲۴ ساعت گذشته، به ۴ میلیون و ۲۳۹ هزار و ۳۲ نفر رسید. همچنین با فوت شماری دیگر در ساعات گذشته بر اثر کرونا، شمار فوتی‌های ناشی از این ویروس قاتل در قاره سیاه به […]

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به یک میلیون و ۴۸۹ هزار نفر رسید

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به۴ میلیون و ۳ هزار نفر رسید

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به۴ میلیون و ۳ هزار نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس جدیدترین آمار پایگاه اطلاعاتی ارزیابی‌های جهانی «ورلدومتر»، شمار مبتلایان به کرونا در قاره آفریقا با شناسایی موارد جدید در ۲۴ ساعت گذشته، به ۴ میلیون و ۳ هزار نفر رسید. همچنین با فوت شماری دیگر در ساعات گذشته بر اثر کرونا، شمار فوتی‌های ناشی از این ویروس قاتل در قاره سیاه به ۱۰۶ هزار […]

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به یک میلیون و ۴۸۹ هزار نفر رسید

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به ۳ میلیون و ۹۰۸ هزار نفر رسید

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به ۳ میلیون و ۹۰۸ هزار نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس جدیدترین آمار پایگاه اطلاعاتی ارزیابی‌های جهانی «ورلدومتر»، شمار مبتلایان به کرونا در قاره آفریقا با شناسایی موارد جدید در ۲۴ ساعت گذشته، به سه میلیون و ۹۰۸ هزار و ۶۹۶ نفر رسید. همچنین با فوت شماری دیگر در ساعات گذشته بر اثر کرونا، شمار فوتی‌های ناشی از این ویروس قاتل در قاره سیاه به […]

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به یک میلیون و ۲۷۳ هزار نفر رسید

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به ۳ میلیون و ۸۷۴ هزار نفر رسید

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به ۳ میلیون و ۸۷۴ هزار نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس جدیدترین آمار پایگاه اطلاعاتی ارزیابی‌های جهانی «ورلدومتر»، شمار مبتلایان به کرونا در قاره آفریقا با شناسایی موارد جدید در ۲۴ ساعت گذشته، به سه میلیون و ۸۷۴ هزار و ۳۳۸ نفر رسید. همچنین با فوت شماری دیگر در ساعات گذشته بر اثر کرونا، شمار فوتی‌های ناشی از این ویروس قاتل در قاره سیاه به […]

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به یک میلیون و ۲۷۳ هزار نفر رسید

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به ۳ میلیون و ۷۱۲ هزار نفر رسید

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به ۳ میلیون و ۷۱۲ هزار نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس جدیدترین آمار پایگاه اطلاعاتی ارزیابی‌های جهانی «ورلدومتر»، شمار مبتلایان به کرونا در قاره آفریقا با شناسایی موارد جدید در ۲۴ ساعت گذشته، به سه میلیون و ۷۱۲ هزار و ۸۵۵ نفر رسید. همچنین با فوت شماری دیگر در ساعات گذشته بر اثر کرونا، شمار فوتی‌های ناشی از این ویروس قاتل […]

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به یک میلیون و ۲۷۳ هزار نفر رسید

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به ۳ میلیون و ۷۰۱ هزار نفر رسید

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به ۳ میلیون و ۷۰۱ هزار نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس جدیدترین آمار پایگاه اطلاعاتی ارزیابی‌های جهانی «ورلدومتر»، شمار مبتلایان به کرونا در قاره آفریقا با شناسایی موارد جدید در ۲۴ ساعت گذشته، به سه میلیون و ۷۰۱ هزار و ۲۹۰ نفر رسید. همچنین با فوت شماری دیگر در ساعات گذشته بر اثر کرونا، شمار فوتی‌های ناشی از این ویروس قاتل […]

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به یک میلیون و ۲۷۳ هزار نفر رسید

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به بیش از ۳ میلیون نفر رسید

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به بیش از ۳ میلیون نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس جدیدترین آمار پایگاه اطلاعاتی ارزیابی‌های جهانی «ورلدومتر»، شمار مبتلایان به کرونا در قاره آفریقا با شناسایی موارد جدید در ۲۴ ساعت گذشته، به بیش از سه میلیون نفر رسید. همچنین با فوت شماری دیگر در ساعات گذشته بر اثر کرونا، شمار فوتی‌های ناشی از این ویروس قاتل در قاره سیاه […]

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به یک میلیون و ۲۷۳ هزار نفر رسید

روند بستری کرونایی‌ها در بیمارستان‌های یزد دوباره افزایش یافت

روند بستری کرونایی‌ها در بیمارستان‌های یزد دوباره افزایش یافت

محمود نوری شادکام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آما بستری های مشکوک به کرونا در بیمارستان های استان یزد دوباره سه رقمی شد، اظهار داشت: در حال حاضر ۲۰۶  بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند. وی عنوان کرد: از این تعداد ۶۳ بیمار به دلیل شرایط بیماری […]

بیماران بستری در بیمارستان‌های استان بوشهر کاهش یافت

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به ۲ میلیون و ۵۶۰ هزار نفر رسید

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به ۲ میلیون و ۵۶۰ هزار نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس جدیدترین آمار پایگاه اطلاعاتی ارزیابی‌های جهانی «ورلدومتر»، شمار مبتلایان به کرونا در قاره آفریقا با شناسایی موارد جدید در ۲۴ ساعت گذشته، به ۲ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۳۶۳ نفر رسید. همچنین با فوت شماری دیگر در ساعات گذشته بر اثر کرونا، شمار فوتی‌های ناشی از این ویروس قاتل […]

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به یک میلیون و ۲۷۳ هزار نفر رسید

کاهش روند بستری کرونایی‌ها در یزد/مردم همچنان مراقبت کنند

کاهش روند بستری کرونایی‌ها در یزد/مردم همچنان مراقبت کنند

محمود نوری شادکام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر ۲۱۳ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند که از این تعداد ۶۶ بیمار به دلیل شرایط بیماری در بخش مراقبت های ویژه، خدمات درمانی دریافت می کنند. وی بیان کرد: بستری‌های کرونا در روز گذشته ۳۳ نفر بوده […]

کاهش بیماران کرونایی بستری در گیلان/ شهروندان همچنان رعایت کنند

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به ۲ میلیون و ۱۶۳ هزار نفر رسید

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به ۲ میلیون و ۱۶۳ هزار نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس جدیدترین آمار پایگاه اطلاعاتی ارزیابی‌های جهانی «ورلدومتر»، شمار مبتلایان به کرونا در قاره آفریقا با شناسایی موارد جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، به ۲ میلیون و ۱۶۳ هزار و ۸۱۰ نفر رسید. همچنین با فوت شماری دیگر در ساعات گذشته بر اثر کرونا، شمار فوتی‌های ناشی از این ویروس قاتل […]

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به یک میلیون و ۲۷۳ هزار نفر رسید

واریز مازاد هزینه حج ۹۸ به حساب زائران/ پخت غذا برای کرونایی‌ها

واریز مازاد هزینه حج ۹۸ به حساب زائران/ پخت غذا برای کرونایی‌ها

محمد آزاد در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به اینکه همه ساله هزینه سفر زائرین براساس نرخ تمام شده و مصوبه کمیته نرخ گذاری از متقاضیان تشرف به حج تمتع دریافت می‌شود، مابه التفاوت به حساب زائرین واریز می‌شود، حال که حسابرسی حج تمتع ۹۸ به پایان رسیده، بنا به […]

شمار کرونایی‌ها در امارات به ۹۸ هزار و ۸۰۱ نفر رسید

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به ۲ میلیون و ۶۹ هزار نفر رسید

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به ۲ میلیون و ۶۹ هزار نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس جدیدترین آمار پایگاه اطلاعاتی ارزیابی‌های جهانی «ورلدومتر»، شمار مبتلایان به کرونا در قاره آفریقا با شناسایی موارد جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، به ۲ میلیون و ۶۹ هزار و ۸۵۲ نفر رسید. همچنین با فوت شماری دیگر در ساعات گذشته بر اثر کرونا، شمار فوتی‌های ناشی از این ویروس قاتل […]

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به یک میلیون و ۲۷۳ هزار نفر رسید

شمار کرونایی‌ها در امارات به ۱۰۱ هزار و ۸۴۰ نفر رسید

شمار کرونایی‌ها در امارات به ۱۰۱ هزار و ۸۴۰ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت امارات اعلام کرد که موارد جدیدی از ابتلاء به کرونا در این کشور به ثبت رسیده است. این وزارتخانه اعلام کرد که شمار مبتلایان به کرونا در امارات به ۱۰۱ هزار و ۸۴۰ نفر رسید. وزارت بهداشت امارات همچنین از ثبت چند فوتی دیگر در […]

شمار کرونایی‌ها در امارات به ۸۰ هزار و ۹۴۰ نفر رسید

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به یک میلیون و ۵۳۶ هزار نفر رسید

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به یک میلیون و ۵۳۶ هزار نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس جدیدترین آمار پایگاه اطلاعاتی ارزیابی‌های جهانی «ورلدومتر»، شمار مبتلایان به کرونا در قاره آفریقا با شناسایی موارد جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، به یک میلیون و ۵۳۶ هزار و ۸۰۶ نفر رسید. آفریقای جنوبی از لحاظ بیشترین تعداد بیماران کرونایی در جایگاه اول قاره آفریقا قرار دارد. تاکنون در این […]

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به یک میلیون و ۲۷۳ هزار نفر رسید