صفحه اصلی تگ "کشوربا"

برپایی ۱۱ نمایشگاه کتاب در کشوربا فروش ۳۵ میلیارد تومان

برپایی ۱۱ نمایشگاه کتاب در کشوربا فروش ۳۵ میلیارد تومان

مدیر عامل برپایی نمایشگاه‌های کشور گفت: از ابتدای مهرماه تاکنون ۱۱ نمایشگاه کتاب در کشور برپاشد و ۳۵ میلیارد تومان کتاب در این نمایشگاه‌ها به فروش رسید. مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

برپایی نمایشگاه کتاب در ساری